no-image-logo Martin Russ

MaaS aneb Já a všechna „S“ – Mobilita jako služba: jak proměnit vize v činy (Úterý 9:15)

no-image-logo Jiří Kohout

Mobilita jako služba - plzeňské pojetí (Úterý 9:40)

no-image-logo Klaus Bamberger

Upstream next-level mobility (Úterý 10:05)

 

no-image-logo Jacob Bangsgaard

MAAS Alliance´s point of view​ (Tuesday 10:30)

no-image-logo Todd Litman

Soulad mezi rozvojem města a dopravní dostupností (Úterý 14:10)

 

no-image-logo Patrick van Egmond

Nástroje pro navrhování a management přestupních uzlů z pohledu zákazníka (Úterý 14:35)

no-image-logo Vojtěch Novotný

Public transport interchange nodes​ (Tuesday 15:00)

no-image-logo Klaus Dietrich

Úspěšný vývoj veřejné dopravy a E-mobility - komplexní přístup v Linci (Úterý 16:15)

no-image-logo Udo J. Becker

What is sustainable mobility development - and what does that mean for cities? (Tuesday 16:40)

no-image-logo Wolfgang Backhause & Christiane Wagner

ELIPTIC – Eliptic project- electrification of public transport in cities​ (Tuesday 17:05)

no-image-logo David Favest

Marketing ve veřejné dopravě, krizový marketing (Středa 9:00) 

no-image-logo Roger Vahnberg

Máme rádi motoristy – případová studie marketingu dopravního podniku Västtrafik (Středa 9:25)

no-image-logo Catherine Trautmann

Case study from Strasbourg - changing city with implementing trams, pedestrian zones etc. ​(Wednesday 9:50)

no-image-logo Joachim Schneider

Transit oriented development ​(Wednesday 11:05)

no-image-logo Petra Kolínská

City-forming aspects of public transport (Wednesday 11:30)

no-image-logo Karel Hájek

Architect´s view on public transport interchanges (Wednesday 11:55)

no-image-logo Jakub Klečka

Aktuální hrozby informační bezpečnosti pro rozvoj chytrých řešení

no-image-logo Martin Chval

Odbavení bankovní kartou v prostředí městské veřejné dopravy v Plzni

no-image-logo Jan Kubíček

Řešení ČSOB ve veřejné dopravě a návazné služby

no-image-logo Radomír Kozler

Smart City - nové trendy a technologie, jejich praktické užití

no-image-logo Martin Russ

MaaS aneb Já a všechna „S“ – Mobilita jako služba: jak proměnit vize v činy (Úterý 9:15)

no-image-logo Jiří Kohout

Mobilita jako služba - plzeňské pojetí (Úterý 9:40)

no-image-logo Klaus Bamberger

Upstream next-level mobility (Úterý 10:05)

no-image-logo Todd Litman

Soulad rozvoje města a dopravní obslužnosti ​(Úterý 14:10)

no-image-logo Patrick van Egmond

Nástroje pro navrhování a management přestupních uzlů z pohledu zákazníka (Úterý 14:35)

no-image-logo Vojtěch Novotný

Přestupní body veřejné dopravy (Úterý 15:00)

no-image-logo Klaus Dietrich

Úspěšný vývoj veřejné dopravy a E-mobility - komplexní přístup v Linci (Úterý 16:15)

no-image-logo Udo J. Becker

Co je udržitelná mobilita a jaký je její význam pro města? (Úterý 16:40)

no-image-logo Wolfgang Backhaus

Projekt ELIPTIC – Elektrifikace veřejné dopravy ve městech – příklad Lipska​ (Úterý 17:05)

no-image-logo David Favest

Marketing ve veřejné dopravě, krizový marketing (Středa 9:00)

no-image-logo Roger Vahnberg

Máme rádi motoristy – případová studie marketingu dopravního podniku Västtrafik (Středa 9:25)

no-image-logo Catherine Trautmann

Udržitelná mobilita – případová studie proměny města Štrasburku​ (Středa 9:50)

no-image-logo Joachim Schneider

Rozvoj zaměřený na přepravu (Středa 11:05)

no-image-logo Petra Kolínská

Městotvorné aspekty veřejné dopravy (Středa 11:30)

no-image-logo Karel Hájek

Terminály pohledem architekta (Středa 11:55)

no-image-logo Jiří Horský

Terminály Park&Ride a Bike&Ride v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje

logo2

Chytrá a zdravá
doprava ve městech

4. – 5. dubna 2017

REFERENCE