Dovolujeme se na Vás obrátit s prosbou o vyplnění následujícího dotazníku, kterým bychom chtěli zjistit Vaši spokojenost s jednotlivými atributy konference tak, abychom mohli příští ročník připravit opět o kousek lépe. Předem děkujeme a budeme se těšit na případné opětovné shledání v příštích ročnících.
1. Jak jste se o konferenci dozvěděl/a?
Pokud jinak, jakou cestou:
2. Měl/a jste dostatek informací o konferenci před jejím konáním?
Pokud ne, jaké informace Vám chyběly?
3. Jak jste byl/a spokojen/a s úrovní prezentací a s vedením diskusí u kulatých stolů?
3a. prezentace
3b. kulaté stoly
4. Splnila konference Vaše očekávání?
Pokud ne, co vás zklamalo?
5. Jak hodnotíte celkovou úroveň konference?
6. Jak hodnotíte úroveň jednotlivých částí konference?
6a. organizace celé akce
6b. tematické zaměření přednášek
6c. kvalita příspěvků přednášejících
6d. komunikace s organizačním týmem
6e. internetové stránky konference
6f. konferenční prostory
6g. ubytování
6h. stravování
6i. doprovodný program
7. Máte zájem o účast na dalším ročníku konference?
Máte-li jakoukoliv otázku, návrh na zlepšení či vzkaz pro organizátory konference, využijte prosím prostor níže.
Pokud uvedete i kontakt, budeme Vám moci odpovědět.


Prosím opište kód z obrázku ...