Prezentace Konference 2011

no-image-logo Dana Trezziova

Implementace Nařízení 1370/2007 v České republice a výzvy s ní spojené pro dopravní podniky

 

no-image-logo Milos Poliak

Zkušenosti s financováním dopravních podniků v Evropě

no-image-logo Petr Dovolil

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících - výzva pro hospodárné a kvalitní služby

 

no-image-logo 05-Martin_Kalab

Marketing Wiener Linien

no-image-logo Marcus Platts

Spuštění robustních a spolehlivých odbavovacích systémů pro veřejnou dopravu

 

no-image-logo Martin Chval, Richard Walitza

Bezkontaktní odbavení cestujících, NFC technologie ve veřejné dopravě

no-image-logo Robert Dangl

Preference MHD ve Vídni: úspěchy, problémy a možnosti řešení

 

no-image-logo Jaroslav Martinek

Bike & Ride

no-image-logo Petr Macejka, Vitezslav Kuta

MHD 21. století v očích cestujících (MHD vs. IAD)

 

no-image-logo Jaromir Holec, Kvetoslav Havlik

Představení centrálního dispečinku IDS Jihomoravského kraje

no-image-logo Manfred Retka

Intermodální informace pro cestující v reálném čase a řízení přestupních vazeb ve veřejné dopravě

 

no-image-logo Steffen Dutsch

Možnosti preference MHD v provozu

no-image-logo Daniel Sestak, Mark Finer

Koridory městské dopravy – preference pro cestující

 

no-image-logo Paul Gwynn, Milan Gutter

Integrated Communication for integrated Passenger Transport

no-image-logo Peter Janus

Trakce závislá vs. nezávislá

no-image-logo Herve Mazzoni

Tramvaj na pneumatikách

 

no-image-logo Pavel Novak

Využití pohonu CNG u autobusů

no-image-logo Mikolaj Bartlomiejczyk, Marcin Polom

Alternativní pohony v trolejbusech

 

no-image-logo Wolfgang Presinger

Od hybridního autobusu a trolejbusu k elektrobusu

no-image-logo Petr Kasencak

Alternativní pohony nekolejových vozidel MHD

 

no-image-logo Gunter Mackinger

Projekt EU – TROLLEY (Trolejbus jako příklad efektivní a ekologické e-mobility)

no-image-logo Roman Srp

Rozvoj elektronických odbavovacích systémů pro cestující ve veřejné dopravě v ČR