Prezentace Konference 2013

milindnaphade Milind Naphade

Projekt IBM Insights in motion - Zlepšování Veřejné dopravy

no-image-logo Frédéric Jans-Cooremans

Přechod od analogového k digitálnímu radioprovozu

no-image-logo Jürgen Hörauf

DMR Tait 3

no-image-logo Richard Thomas

Odbavení cestujících v Londýně pomocí bezkontaktní platební karty – vize pro budoucí cestování

no-image-logo Martin Chval

Dobíjení Plzeňské karty v bankomatech

no-image-logo Jan Adámek

Preference MHD světelnou signalizací v Praze

no-image-logo Jiří Zukal

Praktické zkušenosti s rozvojem aktivní preference MHD na SSZ

no-image-logo Martin Joseph Barry

Myšlenka kolaborativního plánování pro ulice 21. století

no-image-logo Ondrej Kokes, Mark Finer

Plán udržitelné mobility

no-image-logo Jaroslav Martinek

Plán udržitelné městské mobility: hlavní předpoklady a komponenty
 

no-image-logo Patrik Kotas

Městská doprava a její městotvorný efekt

no-image-logo Luc Y. Tremblay

Plán elektrifikace autobusové sítě montrealského dopravního podniku

no-image-logo Louise Porter

Doprava nové generace pro město Leeds: model trolejbusové dopravy pro Spojené království

no-image-logo Laura Delgado

Model integrace v madridském regionu: přestupní uzly veřejné dopravy

no-image-logo Martin Kalab

Marketing dopravních podniků

no-image-logo Filip Drápal

Marketing Pražské integrované dopravy

no-image-logo Trevor Garrod

Jak zvýšit počty cestujících ve veřejné městské dopravě? – jednoduchost, atraktivita a užitná hodnota

no-image-logo Wolfgang Backhaus

Využití sociálních sítí pro dopravní podniky
 

no-image-logo Jan Spousta, Michal Váňa

Kvalita veřejné dopravy ve vybraných městech ČR a srovnání se zahraničím

no-image-logo Jan Kincl, Pavel Přikryl

Využití principů PPP v městské hromadné dopravě: případová studie outsourcingu servisu vozů PMDP
 

no-image-logo Pavel Drdla

Webové stránky městkých dopravních podniků jako marketingový nástroj

no-image-logo Sławomir Jarząbkowski

Využití elektrické energie v Solaris Bus

no-image-logo Petr Kasenčák

Efektivní využití energie ve vozidlech veřejné dopravy

no-image-logo Roman Lesný

Řízení baterie