Všechny prezentace

 

Jednotlivé prezentace Konference 2015

no-image-logo Catherine Kargas

Doprava: sdílená, elektrická, autonomní, multimodální systémy (CZ)

Shared, electric, autonomous and multimodal systems

no-image-logo Filip Drápal

Sociální sítě ve veřejné dopravě

Using social networks for public transportation

no-image-logo Gerd-Axel Ahrens

Žádoucí nárůst multimodálního cestování – je možný při stoupajícím počtu osobních automobilů?

Desired increase of multi-modal travel behaviour – possible with more private cars?

no-image-logo Jaroslav Vymazal

Všechno, co jste chtěli vědět o udržitelné dopravě, a báli jste se zeptat

Everything you ever wanted to know about sustainable transportation but were afraid to ask

no-image-logo Martin Howell

Jak platíte… a kam jedete… využití potenciálu městské mobility

How you pay… and where you go… Unlocking the potential of urban mobility

no-image-logo Martin Chval, Martina Kirchrathová

Odbavení bezkontakní platební kartou - Plzeň

Using contactless payment cards to buy tickets: Pilsen

no-image-logo Martin Rohrleef

Veřejná doprava, sdílení automobilů, taxislužba a další – vytvoření „jednotného systému mobility“ pro Hannover

"Public Transport, CarSharing, Taxis and More – Creating a „One Stop Mobility Shop“ for Hannover"

no-image-logo Michal Beim

Je MHD zdarma recept na úspěch?

Is free public transportation a recipe for success?

no-image-logo Pierre Bourbonniere

Případová studie: zapojení zákazníků na základě dat proměňuje veřejné služby

Case study: Data-driven customer engagement transforms public services

no-image-logo Radek Svoboda

Bateriové aplikace ŠKODA pro hromadnou  dopravu – současnost a budoucnost

Škoda battery applications for public transport – present and future

no-image-logo Richard Thomas

Jak úspěšně bránit výnosy z jízdného – zkušenosti londýnského metra

Successful Revenue Protection - The London Underground Experience

no-image-logo Robert De Beukelaer

Inteligentní dopravní systémy: klíč k městské mobilitě

Intelligent Transportation Systems: The key to city mobility

no-image-logo Roland Katona

Budoucnosti plateb a role bank ve veřejné dopravě

The future of payments and the role of banks in public transportation

no-image-logo Ruediger Maresch

Zkušenosti se zklidněním dopravy v centru města - uzavření Mariahilfer Strasse

Experience reducing traffic in the city centre: The closure of Mariahilfer Strasse

no-image-logo Sampo Hietanen

Mobilita jako služba - špičková služba za konkurenceschopnou cenu

Mobility as a service: First-class full service at competitive prices

no-image-logo Slavoj Dolejš

Marketing dopravních podniků

Marketing for transportation companies

no-image-logo Tomáš Cach

Vztah dopravy, veřejných prostranství a urbanismu

Transportation, public space and urbanism

no-image-logo Torben Heinemann

Jak se kolo může spřátelit s veřejnou dopravou - příklady z Lipska

How bicycle and public transport can become friends: Examples from Leipzig

no-image-logo Trevor Garrod

Jak přilákat cestující veřejné dopravy - prestiž, image a marketing

Attracting people to public transport: Prestige, image and marketing

no-image-logo Umberto Guida

Projekt ZeEUS

The ZeEUS Project

no-image-logo Zbigniew Palenica

Nové technologie ve stavbě vozidel

New technology in vehicle construction

logo2

Chytrá a zdravá
doprava ve městech

4. – 5. dubna 2017

REFERENCE