Všechny prezentace

 

Jednotlivé prezentace Konference 2015

Catherine_Kargas Catherine Kargas

Doprava: sdílená, elektrická, autonomní, multimodální systémy (CZ)

Shared, electric, autonomous and multimodal systems

Filip Drápal Filip Drápal

Sociální sítě ve veřejné dopravě

Using social networks for public transportation

ahrens Gerd-Axel Ahrens

Žádoucí nárůst multimodálního cestování – je možný při stoupajícím počtu osobních automobilů?

Desired increase of multi-modal travel behaviour – possible with more private cars?

no-image-logo Jaroslav Vymazal

Všechno, co jste chtěli vědět o udržitelné dopravě, a báli jste se zeptat

Everything you ever wanted to know about sustainable transportation but were afraid to ask

Martin_Howell_II Martin Howell

Jak platíte… a kam jedete… využití potenciálu městské mobility

How you pay… and where you go… Unlocking the potential of urban mobility

Martin_Chval Martin Chval, Martina Kirchrathová

Odbavení bezkontakní platební kartou - Plzeň

Using contactless payment cards to buy tickets: Pilsen

Martin Röhrleef Martin Rohrleef

Veřejná doprava, sdílení automobilů, taxislužba a další – vytvoření „jednotného systému mobility“ pro Hannover

"Public Transport, CarSharing, Taxis and More – Creating a „One Stop Mobility Shop“ for Hannover"

Beim Michał (3) Michal Beim

Je MHD zdarma recept na úspěch?

Is free public transportation a recipe for success?

Pierre Bourbonniere Pierre Bourbonniere

Případová studie: zapojení zákazníků na základě dat proměňuje veřejné služby

Case study: Data-driven customer engagement transforms public services

Radek Svoboda Radek Svoboda

Bateriové aplikace ŠKODA pro hromadnou  dopravu – současnost a budoucnost

Škoda battery applications for public transport – present and future

Richard_Thomas Richard Thomas

Jak úspěšně bránit výnosy z jízdného – zkušenosti londýnského metra

Successful Revenue Protection - The London Underground Experience

Robert De Beukelaer Robert De Beukelaer

Inteligentní dopravní systémy: klíč k městské mobilitě

Intelligent Transportation Systems: The key to city mobility

Roland Katona web(1) Roland Katona

Budoucnosti plateb a role bank ve veřejné dopravě

The future of payments and the role of banks in public transportation

maresch Ruediger Maresch

Zkušenosti se zklidněním dopravy v centru města - uzavření Mariahilfer Strasse

Experience reducing traffic in the city centre: The closure of Mariahilfer Strasse

Sampo Hietanen Sampo Hietanen

Mobilita jako služba - špičková služba za konkurenceschopnou cenu

Mobility as a service: First-class full service at competitive prices

Slavoj_Dolejs Slavoj Dolejš

Marketing dopravních podniků

Marketing for transportation companies

Tomas Cach Tomáš Cach

Vztah dopravy, veřejných prostranství a urbanismu

Transportation, public space and urbanism

Heinemann Torben Heinemann

Jak se kolo může spřátelit s veřejnou dopravou - příklady z Lipska

How bicycle and public transport can become friends: Examples from Leipzig

trevorgarrod Trevor Garrod

Jak přilákat cestující veřejné dopravy - prestiž, image a marketing

Attracting people to public transport: Prestige, image and marketing

Guida Umberto Guida

Projekt ZeEUS

The ZeEUS Project

Zbigniew-Palenica Zbigniew Palenica

Nové technologie ve stavbě vozidel

New technology in vehicle construction